Skip to main content
Marketing training Grip door loslaten

Grip door loslaten

Vanuit dit principe komt het er vaak op neer dat je het gevoel hebt alles zelf te moeten of te willen doen. Door echter duidelijk de verantwoordelijkheden te delen kun je medewerkers mede verantwoordelijk maken voor je bedrijf.

Hoe doe je dat en wat betekent dat voor mijn houding als manager of directeur?

Meer weten!

Over deze training zoals programma en investering?